Henter data ... ... vent et øjeblik
Betalingsdatabanken - Online data til salg
Log på
Emner
Postnumre
Sogne
Flytninger
Ejendomssalg
Flere data ...
Log på
Ny bruger?
Glemt adgangskode?

Opdateres hverdage kl. 8:00
Klokken er

Betalingsdatabanken - Online data til salg
Her kan du købe data som Danmarks Statistik kun stiller til rådighed mod betaling. I denne databank finder du data som typisk er mere geografisk detaljeret, end de data vi stiller gratis til rådighed i Statistikbanken.

Har du behov for data som ikke findes i denne databank, og som ikke er gratis tilgængelige, kan du kontakte kundecenter eller biblioteket hos Danmarks Statistik.
Seneste opdateringer

POST1: Befolkningen efter postnumre, alder og køn
POST1A: Befolkningen efter postnumre (detaljeret), alder og køn
POST2: Husstande efter postnumre
POST2A: Husstande efter postnumre (detaljeret)
SOGN02: Husstande efter sogne
EJS10: Kvartalsvis ejendomssalg efter kommune, ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer
EJS30: Kvartalsvis ejendomssalg efter postnumre, ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer
EJS50: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori
POST8: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter postnumre, uddannelse og køn
POST7: Husstandes bilrådighed efter postnumre og bilrådighed
POST5: Befolkningen (ultimo november) efter postnumre, socioøkonomisk status og køn
POST6: Befolkningen (ultimo november) efter postnumre, pendling og køn
SOGN05: Befolkningen (ultimo november) efter sogn, socioøkonomisk status og køn
POST10B: Disponibel indkomst for husstande efter postnumre, prisenhed og indkomst
POST9B: Disponibel indkomst for personer over 14 år efter postnumre, prisenhed og indkomst
SOGN09B: Disponibel indkomst for personer over 14 år efter sogn, prisenhed og indkomst
SOGN10B: Disponibel indkomst for hustande efter sogn, prisenhed og indkomst
EJS20: Årlig ejendomssalg efter kommune, ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer
EJS40: Årlig ejendomssalg efter postnumre, ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer
POST10A: Indkomst før skat for husstande efter postnumre, prisenhed og indkomst

Læs mere om Betalingsdatabanken her ...
Betingelser
Om Danmarks Statistiks ansvar
Danmarks Statistik har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Rettigheder til data
Data købt gennem Danmarks Statistik må kun videreformidles efter skriftlig aftale med Danmarks Statistik.

Kontakt
Eventuelle spørgsmål kan rettes til kundecenter.