Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Betalingsdatabanken - Online data til salg
Log på
Emner
Postnumre
Sogne
Ejendomssalg
Afsluttede betalingstabeller
Flere tal ...
Log på
Ny bruger?
Glemt adgangskode?
Hjælp

Opdateres hverdage kl. 8:00
Klokken er

Betalingsdatabanken - Online data til salg
Her kan du købe data som Danmarks Statistik kun stiller til rådighed mod betaling. I denne databank finder du data som typisk er mere geografisk detaljeret, end de data vi stiller gratis til rådighed i Statistikbanken.
Har du behov for data som ikke findes i denne databank eller data som ikke er gratis tilgængelige, kan du kontakte DST Consulting eller informationsservice hos Danmarks Statistik.
Seneste opdateringer

EJS10: Kvartalsvis ejendomssalg efter kommune, ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer
EJS20: Årlig ejendomssalg efter kommune, ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer
EJS30: Kvartalsvis ejendomssalg efter postnumre, ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer
EJS40: Årlig ejendomssalg efter postnumre, ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer
EJS50: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori
POST1: Befolkningen efter postnumre, alder og køn
POST1A: Befolkningen efter postnumre (detaljeret), alder og køn
POST2: Husstande efter postnumre
POST2A: Husstande efter postnumre (detaljeret)
SOGN02: Husstande efter sogne
POST5: Befolkningen (ultimo november) efter postnumre, socioøkonomisk status og køn
POST6: Befolkningen (ultimo november) efter postnumre, pendling og køn
SOGN05: Befolkningen (ultimo november) efter sogn, socioøkonomisk status og køn
POST8: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter postnumre, uddannelse og køn
POST10A: Indkomst før skat for husstande efter postnumre, prisenhed og indkomst
POST10B: Disponibel indkomst for husstande efter postnumre, prisenhed og indkomst
POST9A: Indkomst før skat for personer over 14 år efter postnumre, prisenhed og indkomst
POST9B: Disponibel indkomst for personer over 14 år efter postnumre, prisenhed og indkomst
SOGN09A: Indkomst før skat for personer over 14 år efter sogn, prisenhed og indkomst
SOGN09B: Disponibel indkomst for personer over 14 år efter sogn, prisenhed og indkomst

Betingelser
Om Danmarks Statistiks ansvar Rettigheder til data Kontakt
Danmarks Statistik har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.